Zoeken
 

Inloggen

 E-mail adres
 
 Wachtwoord
 
Wachtwoord vergeten?

Nog geen account?

Examens

Starterlicentie "Beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen"
Sinds 1999 is het verplicht, wanneer u beroepsmatig bestrijdingswerkzaamheden uitvoert waarbij u chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt, in het bezit te zijn van het bewijs van vakbekwaamheid "Beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen". Om deze werkzaamheden te mogen uitvoeren (bijvoorbeeld in de periode dat u de opleiding voor bovengenoemd bewijs van vakbekwaamheid volgt) kunt u de starterlicentie "Beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen" behalen door het afleggen van een starttoets. Wanneer u in het bezit bent van dit bewijs van vakbekwaamheid mag u, onder leiding van een gediplomeerd plaagdierbestrijder (coach), 12 maanden, met bestrijdingsmiddelen werken.

Om werkzaam te blijven als plaagdierbestrijder dient u binnen deze periode het bewijs van vakbekwaamheid "Beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen" te behalen.

Voorwaarden Starterlicentie
Om in aanmerking te komen voor de starterlicentie “beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen” moet u (wettelijk gezien) aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • u moet deelnemen aan de opleiding “Bestrijdingstechnicus Dierplagen en Houtrotverwekkende Schimmels” of daarvoor aangemeld zijn en binnen 6 maanden na aanvang van het toepassen van biociden starten met deze opleiding,
  • u moet uw werkzaamheden met betrekking tot het beheersen van plaagdieren en houtaantastende organismen vastleggen in een logboek waarin tenminste aantekening wordt gemaakt van de plaats, de periode, de hoeveelheden gebruikte biociden en de toegepaste werkwijze of techniek,
  • u staat gedurende uw werkzaamheden onder leiding van een plaagdierbeheerser die minimaal 5 jaar beschikt over een bewijs van vakbekwaamheid “beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen” én:
 
  • u heeft dagelijks contact met uw coach,
  • u wordt minimaal 1 keer per 2 weken minimaal 2 uur begeleidt,
  • u verslag daarover doet in het logboek.

Examen

1 uur (30 meerkeuze vragen)
U krijgt alleen toegang tot het examen op vertoon van een geldig legitimatiebewijs

Nascholingspunten
Niet van toepassing

Prijs
In combinatie met de opleiding bij de prijs inbegrepen


Aanmeldformulier
U kunt hier een aanmeldformulier downloaden
Dit formulier kunt u samen met de benodigde documenten opsturen

Benodigde documenten
1 pasfoto (recent)
Kopie geldig legitimatiebewijs (indien van toepassing beide zijden)
Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

Examendata
01: 8 februari 2018
02: 13 maart 2018
03: 4 april 2018
04: 7 mei 2018
05: 11 juni 2018
06: 6 juli 2018

Terug naar de vorige pagina.